בית אשכול
התמונה הקודמת
התמונה הבאה
בית אשכול
המבנה ממצה את הזכויות כולל שטחי השרות. המסחר עם חזית מלאה לרחוב במפלס הרחוב ללא מדרגות למרות השיפוע ברחוב. החניה נפתרה במרתף יחיד ,בקומות המשרדים נישה היקפית תחת החלונות , מצלה על הקומה מתחת ומגדילה שטח הרצפה מעבר לזכויות. חזיתות בהן חלונות הקפיים וחיפוי יבש בגרניט .
מיקום:
התע"ש 13 כפר סבא
שטח:
2.485 ד
תאריך:
2008-2013
פרוגרמה:
לפי תב"ע קומת מסחר + 3 קומות משרדים. 126% עיקרי (משטח לפני הפקעה)
בעלי תפקידים:

אחראית תכנון: לילי צירולניק

יזם:
מיכסום השקעות ונכסים בע"מ