בית אשר
התמונה הקודמת
התמונה הבאה
בית אשר
המבנה בלב העיר מול מבנה העיריה הישן. לפי תכנית תקפה שמונה קומות בתכסית נמוכה. התכנון היה משולב היתר לתחילת עבודות לפי תכנית מאושרת ובמקביל עריכת תכנית ,בסמכות מחוזית, להגדלת זכויות ותכסית. באישור התכנית גדלו השטחים העקריים ל 270% והתכסית לכדי 72%. המבנה מנצל את צורתו היחודית של המגרש על מנת למקסם את אורך החזית לרחוב לצד הפניה מקסימלית של המשרדים לנוף הפתוח. המבנה משלב טכנולוגיה לצד יעילות והיה הראשון בנתניה ומהראשונים בארץ לקבל תו תקן ירוק.
מיקום:
שטמפפר 9 נתניה
שטח:
1.028 ד.
תאריך:
2008-2012
שם הלקוח:
בית אשר
פרוגרמה:
לפי תב"ע קומת מסחר + 8 קומות משרדים. 163% עיקרי
בעלי תפקידים:

אחראית תכנון: לילי צירולניק | קונסטרוציה: יצחק שנער | מיזוג ואינסטלציה: צבי טשר | חשמל: דניאל גרינברג | פיתוח ונוף: נתי בלוקא | ניהול ופיקוח: עוזי סעדון | תנועה וחניה: רמי ראובני | צילום אדריכלי: אבישי פינקלשטיין

יזם:
עו"ד אשר קבוצת ש.י. השקעות סרוסי גבריאל