בית ש.מ.
התמונה הקודמת
התמונה הבאה
בית ש.מ.
בתכנון הראשוני המבנה ממצה את הזכויות כולל שטחי השרות. המסחר עם חזית מלאה מנצל את הפינה ומחבר את רחוב יוחנן הסנדלר לרחוב התע"ש המרכזי. במקביל לרישוי ולתחילת הבניה קידמנו תב"ע ,בסמכות מחוזית ,לתוספת שלש קומות וזכויות בהתאם. המבנה מעל 3 קומות חניון, פתוח לנוף ,מנצל את החזית הצפונית הארוכה לאור ואיורור טבעי באמצאות קירות המסך בעוד החזית הדרומית, החשופה לשמש, בנויה מסיבית ובפתחים קטנים ומוצלים. החזית הארוכה מאפשרת ניצול חלל המשרדים עם אור טבעי ואיוורו לרוב החללים גם בחלוקה פנימית לחדרים רבים. המסחר גבוהה מרווח ובמפלס הרחוב בהתאמה לטופוגרפיה.
מיקום:
התע"ש פינת יוחנן הסנדלר כפר סבא
שטח:
2.900 ד
תאריך:
2012-2018
פרוגרמה:
לפי תב"ע קומת מסחר + 3 קומות משרדים. 126% עיקרי (משטח לפני הפקעה)
בעלי תפקידים:

אחראית תכנון: לילי צירולניק | קונסטרוציה: אהרון דניאל | מיזוג ואינסטלציה: גלמור | פיתוח ונוף: נתי בלוקא | בטיחות: עמירם חיימוביץ' | תנועה וחניה: דרך הנדסה | צילום אדריכלי: אבישי פינקלשטיין

יזם:
מנשה שקורי -מרץ גלגלי השרון בע"מ