VIEW תל אביב
התמונה הקודמת
התמונה הבאה
VIEW תל אביב
בחזית מתחם הגדנ"ע ,נשען על דרך בן צבי מצפון ,מגרש בו מפעל נטוש ומספר חניות /מחסנים לפינוי. המגרש מתווך בין השכונה המוקמת לדרך בן צבי ולפארק החורשות מצפון. בין המגרש לרחוב בן צבי שצ"פ שתוכנן כחלק מהפרויקט והמסחר נשען עליו. למגרש נוף פתוח לצפון לפארק ולמערב לים. במהלך התכנון הוספנו בהקלות 20 יח"ד והגבהנו המבנים ,בדירוג כלפי הים ,בתכנון סמנו דגשים על :הפניית המבנים אל הנוף ,שימוש בגג המסחר לגינות פרטיות ולרווחת הדיירים ,הפרדה מלאה בין שימושי המגורים והמסחר כולל גישות מחזיתות שונות ,ניצול מייטבי של שטחי הדירות ופיתוח סביבתי איכותי לרווחת הדיירים והסביבה.
מיקום:
תל אביב
שטח:
2.410 ד
תאריך:
2011-2017
פרוגרמה:
ע"פ תבע 80 יח"ד בשני מבנים מעל מסחר בשטח 1,200 מר. וחניונים תת קרקעיים.
בעלי תפקידים:

אחראית תכנון: לילי צירולניק | קונסטרוציה: טומי עברון | מיזוג ואינסטלציה: אהוד ויסברג | פיתוח ונוף: סוזנה ליהוא | בטיחות: ר.ס. בטיחות | צילום אדריכלי: אבישי פינקלשטיין

יזם:
יוסי אברהמי הנדסה אזרחית בע"מ